| | | |
˻
+38 096 130 58 11
+38 098 766 90 07
+38 066 410 26 41
+38 099 298 52 00
-mail: yasnikov.ev@yandex.com
   

Paragon ()
MEDIMPERIAL, . .
P301
/Paragon 10, , - 3
Swann-Morton
2.02
P303
/Paragon 11, , - 3
Swann-Morton
2.02
P305
/Paragon 15, , - 3
Swann-Morton
2.02
P306
/Paragon 20, , , - 4
Swann-Morton
1.41
P307
/Paragon 21, , , - 4
Swann-Morton
2.02
P308
/Paragon 22, , , - 4
Swann-Morton
2.02
P310
/Paragon 23, , , - 4
Swann-Morton
2.02
P311
/Paragon 24, , , - 4
Swann-Morton
2.02
P803
- 3, , , 10, 11, 12, 15
Swann-Morton
22.2
Aesculap
MEDIMPERIAL, . .
BB511
/Aesculap 11,
Aesculap
1,95
BB515
/Aesculap 15,
Aesculap
1,95
BB524
/Aesculap 24,
Aesculap
1,95